PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement is van datum 03-04-2023. Als daar aanleiding voor is dan kan de tekst worden aangepast. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, adviseren wij dit Privacy Statement regelmatig te bekijken. Dit Privacy Statement richt zicht tot onze bezoekers, klanten en contactpersonen van onze klanten.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden:

  • De contactgegevens worden gebruikt voor de verzending van offertes.
  • De contactgegevens worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen in het producten- en dienstenaanbod.
  • De contactgegevens worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen in producten en diensten.
  • De contactgegevens worden gebruikt om de relatie te onderhouden.
  • De contactgegevens worden gebruikt ten behoeve van facturaties en het voeren van een juiste financiële administratie.
  • De contactgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen indien u het contactformulier invult.
  • Het surfgedrag op onze website, hoe lang u de website bezoekt en IP-adres ten behoeve van de verbetering van de website en ons aanbod van diensten op u af te stemmen.
  • De contactgegevens ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief.

Grondslag van de verwerking

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die we met onze klanten sluiten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij zullen uitsluitend persoonsgegevens delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Een beperkt aantal medewerkers binnen onze organisatie heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij verwijderen persoonsgegevens na het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen. De documenten en/of persoonsgegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, worden verwijderd nadat het verwerken ervan niet meer noodzakelijk is.

Cookies

Nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij functionele, analytische en trackingcookies. Dit zijn kleine bestandjes die onze website op uw computer, tablet of smartphone plaatst tijdens uw bezoek aan onze website. De functionele cookies zijn van belang om onze website goed te laten werken en te verbeteren. Deze cookies houden uw surfgedrag en de voorkeursinstellingen bij zoals de taal van onze website. Door middel van de analytische cookies wordt uw websitebezoek gemeten zodat wij onze website kunnen verbeteren. Met de tracking cookies wordt uw websitebezoek gevolgd zodat wij op basis daarvan onze website voor u kunnen optimaliseren.

Eenmaal geplaatste cookies zijn aan te passen via de instellingen van de browser die u gebruikt. De gegevens die wij op deze manier verzamelen delen wij niet vanuit commerciële doeleinden met derden. We gebruiken die ook niet om u op een andere manier informatie te verstrekken. Meer informatie over cookies staat op: https://veiliginternetten.nl.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt uitsluitend een verzoek indienen voor uzelf. Wanneer u persoonsgegevens wil laten wijzigen of verwijderen, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Het kan voorkomen dat wij niet aan uw verzoekgehoor kunnen geven, omdat wij bijvoorbeeld gebonden zijn aan een wettelijke bewaartermijn. Ook kunt u bezwaar maken tegen uw verwerking en ons vragen de verwerking te beperken.

Omdat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, willen wij er zeker van zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon. We kunnen u daarom vragen om langs te komen om te verifiëren of u de persoon bent die het verzoek indient.

Alle verzoeken zullen wij in behandeling nemen en binnen één maand ontvangt u van ons een reactie. Een verzoek kunt u sturen naar info@selfguide.com.

Klachten

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u een klacht bij ons in te dienen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig zijn en doen er alles aan om een op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De beveiliging voldoet aan de gangbare normen en wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking met onze leveranciers. Met al onze leveranciers sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Al onze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.

De maatregelen zorgen ervoor dat:

  • alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben.
  • geen onnodige gegevens worden opgeslagen of gegevens te lang worden bewaard.

Contactgegevens

SelfGuide B.V., gevestigd te Hengelo aan de John Maynard Keynessstraat 351. Te bereiken via: info@selfguide.com.